Impressie

Algemeen

• Web-based tool dus via internet overal en 24/7 bereikbaar
• Beveiligd met certificaat https:// en blokkering na foutief inloggen
• Menu structuur is schaalbaar en inklapbaar
• Als beproefd gekwalificeerd door auditoren
• Gebruikerstraining in een dagdeel
• Huidige situatie versus gewenste situatie in kaart
• Competentiemanagement op maat
• Opleidingsplan borgen en bijhouden
• Structurele koppeling met PI systeem door middel van Excel

Basistabellen

• Inzetbaarheidscriteria invullen. Hoofd- en subgroepen bepalen
• Bijhorende legenda schaal instellen
• Inzetbaarheidscriteria in- en exporteren naar Excel
• Gebruikersrechten, van beheren tot inzien en vanaf medewerker niveau
• Email signalering bij einde contract
• Functieprofielen eenvoudig op maat samen stellen
• Persoonlijk profiel/competenties integreren
• Meerdere vestigingen mogelijk
• Afdelingen verdelen in ploegen.
• Persoonlijke gegevens van medewerker invullen. Datum in dienst, salaris, FTE

Beoordelingen

• Transparant monitoren van beoordelen/managen Performance management
• Per afdeling beoordelingen invoeren
• Digitaal dossier met bestanden op maat met tabbladen gerubriceerd
• Bouwt historie op van de ontwikkeling
• E-mail signalering, zoals verlopen geldigheid certificaat
• Draaiboek met actieplan per inzetbaarheidscriteria
• Inzetbaarheidscriteria als hyperlink beschikbaar, waardoor onderliggende toelichting direct zichtbaar is
• Overzicht van openstaande acties direct oproepen
• Persoonlijk functieprofiel van elke werknemer is aanpasbaar door afdelingsverantwoordelijke

Rapportage

• Management rapportages/analyses op bedrijfs-, afdelings- en persoonlijk niveau
• Rapportage Medewerker met standaard beoordelingsformulier en draaiboek
• Medewerkers kunnen een reactie in monitor achterlaten en/of mailen
• Analyserapporten met Beoordelingskleur en match percentages
• Grafieken met weergave van de inzetbaarheidscriteria op afdelings- en bedrijfsniveau KPI’s, match % en mate van inzetbaarheid
• De beste performers binnen een functie zien
• Functieprofielen oproepen en exporteren naar Excel / PDF
• Norm FTE spiegelen aan huidig FTE

360°/180° Feedback module

• Online feedback geven over de ontwikkelde competenties van collega’s
• Objectief meten door ad random aanbieden van de competentie niveaus
• Meten hoe de medewerker zichzelf scoort
• Beoordelingen matchen met norm en 360°/180° feedback
• (Grafische) analyse overzichten
• Direct geïntegreerd in Inzetbaarheidsmonitor.