Functiewaardering

Meten is weten en weten is doen…

Functiewaardering is kort gezegd het bepalen van de waarde van de functie en deze vervolgens te koppelen aan het beloningssysteem. Bijna elke organisatie in ons land heeft ermee te maken, want Nederland heeft namelijk één van de hoogste functiewaarderingsdichtheid van de wereld. Functiewaardering vergroot namelijk de rechtszekerheid van de werknemer en maakt daarnaast het gevoerde loonbeleid beheersbaar en rechtvaardigt de verschillen in beloningsverhoudingen. Met functiewaardering drukken we uit wat de toegevoegde waarde van elke functie is in relatie tot elkaar en met functieprofielen geven we aan wat we van onze medewerkers verwachten. Functieprofielen zijn per organisatie aan te maken op basis van branche-/bedrijfs- of CAO-specifieke functiewaarderingssystemen. Dus zaken als vaardigheden, competenties, resultaatgebieden en verantwoordelijkheden, zijn als inzetbaarheidscriteria in de monitor te plaatsen. Verder kan er per functieschaal en -trede een norm worden aangegeven.