Competentiemanagement

Multi-inzetbaar of meer een specialist?

Competentiemanagement stelt organisaties in staat om medewerkers richting te geven in de wijze waarop de resultaten behaald kunnen worden. Kortom, hoe moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd. Competentiemanagement speelt een belangrijke rol bij het verankeren van performancemanagement in de organisatie. Competentiemanagement is bij uitstek een instrument om gewenst gedrag te stimuleren. Je spreekt immers uit welk gedrag past bij de gewenste situatie/cultuur en gaat vervolgens hierop sturen. Dit betekent dat het gat tussen het huidige en het gewenste organisatieniveau overbrugt dient te worden. Het aanbrengen van focus en het maken en monitoren van afspraken zal als een rode draad door dit proces lopen. Het monitoren van de ontwikkeling die medewerkers doormaken om te voldoen aan de eisen die de organisatie stelt, wordt vastgesteld met behulp van een beoordelingssysteem.

Senior consultant, FME-CWM

De Inzetbaarheidsmonitor is een praktisch instrument dat functie-inhoud, competenties, resultaatgebieden en inzetbaarheid met elkaar verbindt en voor ons een onmisbare schakel is in het professionaliseren van Human Resource Management. FME zet de Inzetbaarheidsmonitor in bij Performancemanagement en Competentiemanagement.