Performancemanagement

Met welk systeem speelt u?

Performancemanagement vertaalt de strategische koers van de organisatie naar concrete gewenste resultaten op afdelings- en functieniveau. Wat moet er gebeuren? Een vertaling naar functieprofielen is dan ook noodzakelijk. Medewerkers verdienen duidelijkheid over wat er van ze verwacht wordt. Daarnaast vragen de kwaliteitssystemen (oa. ISO 9002 en TS 16949) dat processen, kwalificaties, bevoegdheden en verantwoordelijkheden helder in kaart zijn gebracht.

Assessor, Lloyd’s Register Nederland B.V.

“Ik heb geconstateerd dat het een praktisch en transparant systeem is, dat zeer geschikt is voor de registratie en ontwikkeling van de inzetbaarheid van de medewerkers.”