Opleidingsmanagement

Strategische personeelsplanning met de monitor…

Opleidingsmanagement binnen organisaties is ondersteunend bij het realiseren van ‘Wat er moet’ en ‘Hoe het moet’ gebeuren, zoals onder performancemanagement en competentiemanagement is aangegeven. De monitor brengt zowel de verplichte opleidingseisen als de gewenste opleidingen in kaart, voor verdere groei en ontwikkeling van uw medewerkers. De monitor geeft inzicht in het actuele opleidingsniveau binnen uw organisatie. Hierdoor heeft u de kans om te anticiperen op het behoud en het verbeteren van de kwaliteit én inzetbaarheid van uw medewerkers nu en in de toekomst. Vervolgens dient goed gestuurd te worden op de gevolgde opleidingen, alsmede ontwikkeling van competenties. Via een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) houdt de medewerker ook zijn eigen ontwikkelacties bij. Regeren is vooruitzien  De monitor kan toekomstig gewenste competenties matchen met de huidige situatie. Het wordt door klanten gebruikt voor vlootschouw en samenstelling van (project)teams. Potentials en hun karakteristieken worden geïdentificeerd en groepen medewerkers worden geselecteerd op talenten en talentontwikkeling.

HR manager, Mallinckrodt Pharmaceuticals

“Onze ervaring is dat de inzetbaarheidsmonitor significant bijdraagt aan de verbreding van de (noodzakelijke) kennis. Daarnaast is de inzetbaarheidsmonitor een belangrijk instrument welke een beoordeling ‘valideert’ dan wel een ontwikkel plan duidelijk richting geeft. Wij hebben voor Alympus gekozen omdat de inzetbaarheidmonitor online beschikbaar is. Een prima keuze omdat hiermee het gebruik van de inzetbaarheidsmonitor enorm wordt versterkt en vergemakkelijkt. In onze optiek is de monitor een uiterst slimme zet van Alympus!”