360˚/180˚ Feedback module

Met feedback betere teamprestaties…

De module 360˚/180˚ feedback geeft leidinggevenden en collega’s de mogelijkheid om te reflecteren op competenties en werkprestaties van zichzelf en/of directe collega’s. Deze feedback kan positief of negatief zijn. Door objectieve en opbouwende feedback te geven, weet de medewerker waar hij/zij aan moet werken. Zodat hier het hele team van kan profiteren. Voor een optimale samenwerking is het reguleren van de feedbackmomenten belangrijk. Met de 360˚/180˚ Feedback module van Alympus kan dit op een eenvoudige manier. Met deze module worden medewerkers via de e-mail uitgenodigd om over competenties feedback te geven, van zichzelf of collega’s. Dit doen zij door aan te vinken welke omschrijving het beste past. Het invullen/scoren van competenties is anoniem en gebruikersvriendelijk. De 360˚/180˚ Feedback module is direct geïntegreerd in de Inzetbaarheidsmonitor, waardoor gemakkelijk de status en het resultaat van de feedback kan worden bijgehouden in verschillende (grafisch)overzichten. Zodoende kan de leidinggevende zijn/haar beoordeling afzetten tegen de ontvangen feedback van collega’s en er eventueel voor kiezen om de feedback over te nemen in de beoordeling. Tevens kunnen via de module signaleringen worden ingesteld, automatische reminders per e-mail worden gestuurd en documenten worden toegevoegd aan de uiteindelijke beoordeling.