Wilt u ontdekken wat deze tool u biedt?Klik dan op ’DEMO’ voor een afspraak bij u op locatie.

Duurzame inzetbaarheid

Hoe zorgen organisaties ervoor dat haar medewerkers fit, gemotiveerd en vooral productief blijven? Een beleid gericht op duurzame inzetbaarheid – of misschien beter – op blijvend productieve medewerkers, is dan ook geen luxe maar noodzaak. We spreken over medewerkers die competent, betrokken, tevreden en vitaal zijn. Er is geen blauwdruk voor duurzame inzetbaarheid. Elke organisatie is uniek en vraagt om maatwerk. In diverse publicaties rondom duurzame inzetbaarheid wordt aandacht besteed aan gezonde, tevreden, betrokken en competente medewerkers als voorwaarde om productief te blijven. De adviseurs van Alympus kunnen u ondersteunen bij het ontwikkelen en invoeren van duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie. Medewerkers duurzaam inzetbaar en dus blijvend productief houden, is geen eenvoudige opgave. Om hier op een zorgvuldige en structurele manier invulling aan te geven moet een organisatie in ieder geval ‘het overzicht’ hebben. Het is noodzakelijk om de ontwikkeling van medewerkers binnen de organisatie te monitoren.
Duurzame inzetbaarheid

Klanten over...

Howden Netherlands B.V.  maakt al enkele jaren naar volle tevredenheid gebruik van de Inzetbaarheidsmonitor. Alle zaken met betrekking tot kwaliteitscertificeringen, talentmanagement en competenties worden in de online monitor transparant geborgd. Sturen op continue verbeteringen wordt door de Inzetbaarheidsmonitor makkelijker. Dit leidt tot een verhoogde effectiviteit, verbeterde efficiëntie en multi-inzetbaarheid van de medewerkers. Bij Howden is de managementtool geïntegreerd in bestaande HR-processen, zoals opleiding, training en de beoordelingssystematiek. Hierdoor wordt inzicht in de inzetbaarheid van medewerkers direct vergroot. Zowel de lijnmanagers als de afdeling HR zien de ‘nut en noodzaak’ in van de tool. De HR Manager, realiseert zich dat Howden inmiddels niet meer zonder ‘het overzicht’ kan. “Ontwikkelingen volgen elkaar dusdanig snel op dat het steeds belangrijker wordt om veranderingen goed te monitoren en vervolgens te kunnen sturen op verbeteringen.”
Alutech Nederland B.V. ontwerpt, produceert en levert aluminium en stalen brandstoftanks voor de grootste Europese fabrikanten van zware vrachtauto’s en autobussen. Alutech maakt gebruik van de modernste plaatbewerkingsmachines, (robots) lastechnieken en oppervlaktebehandeling processen. De Managing Director bij Alutech Nederland, over de inzetbaarheidsmonitor: “Wij maken al jaren gebruik van het softwarepakket Inzetbaarheidsmonitor. Deze gebruiksvriendelijke tool is ontstaan door samenwerking met Alympus Personeelsadvies B.V.. Met de Inzetbaarheidsmonitor kunnen wij zowel in goede tijden als in mindere tijden, de competenties van medewerkers centraal bijhouden, om knelpunten te identificeren.”
Klanten over...

Talentmanagement

Succesvolle organisaties zijn in staat om de juiste medewerkers aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden. Iedere medewerker beschikt over talent en de kunst is deze optimaal in te zetten. Door de inzetbaarheidsmonitor hebben organisaties inzicht in de huidige competenties van haar werknemers en de mogelijkheid om ontwikkeling gestructureerd aan te pakken om zo het werk verder te professionaliseren. Een duidelijke aanpak voor persoonlijke ontwikkeling helpt u uw personeel te behouden en maakt u een aantrekkelijk werkgever voor toekomstige werknemers. De monitor is zowel toegankelijk voor medewerkers als voor leidinggevenden en biedt managementinformatie over de status en kwaliteit van gesprekken. De Inzetbaarheidsmonitor is geheel op maat in te richten conform de HR- en lijnmanagementcyclus van uw organisatie.
Talentmanagement

Partner

Alympus werkt al meer dan 12 jaar samen met het FME-CWM, ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Inmiddels is er in deze samenwerking sprake van een officieel partnerschap. In dit partnerschap gaat het er om elkaar aan te vullen in diensten en producten voor organisaties die lid zijn van het FME-CWM, zoals een ervaren interim professional bij reorganisatieprojecten of een ISF project. Ook het implementeren van Competentie- en Performancemanagement in combinatie met de Inzetbaarheidsmonitor of het uitvoeren van een MedewerkersOnderzoek vanwege duurzame inzetbaarheid, zijn hier voorbeelden van.
Partner

Kwaliteitssysteem

Binnen organisaties is het principe van continue leren en verbeteren niet meer weg te denken. Processen en medewerkers dienen hierdoor goed op elkaar aan te sluiten en te worden afgestemd. Dus duidelijk hebben waar zich de ‘gaps’ bevinden en welke acties leiden tot de oplossing van deze ‘gaps’. Borgen van dergelijke systemen door te kunnen vergelijken met gewenst versus werkelijkheid, gap analyse en het managen van de audit.
Kwaliteitssysteem

Alympus

Alympus is een gespecialiseerd bureau met diensten op het gebied van Interim Management, abonnement Alymp@s (P&O/Salarisadministratie) en Werving & Selectie. Daarnaast biedt Alympus specifieke producten, te weten:              – Inzetbaarheidsmonitor;                                                                                                                                                                                                                                                             – MedewerkersOnderzoek.

De missie van Alympus is het integer en professioneel ondersteunen van profit en non-profit organisaties; waarbij de nadruk ligt op de kwaliteit van in te zetten professionals, die kennis en kunde bieden ten behoeve van betrouwbare oplossingen.

Alympus

Waarom kiezen voor de Inzetbaarheidsmonitor?

  • Transparant monitoren van inzetbaarheid;
  • Centraal inzicht in huidige vs. gewenste situatie;
  • Simpele integratie met HR-instrumenten;
  • Zeer gebruiksvriendelijk.